OM ROSENMETODEN

Rosenmetoden har navn efter den tysk-amerikanske fysioterapeut Marion Rosen (1914-2012), som gennem et livslangt studie af sammenhængen mellem åndedræt, muskelspændinger og følelser udviklede den respektfulde,
opmærksomme og enkle berøring. Denne blide, men dybdegående berøring ledsaget af få ord kan bevirke, at kroppen giver slip på dybe spændinger og skaber plads til vækst og udfoldelse. Rosenmetodens intention er skabe forandring fra den man tror man  er, til den man virkeligt er.

Kroppen har en følelsesmæssig hukommelse.

Ubevidste muskelspændinger kan sætte sig i kroppen i situationer, der har været svære at rumme, hvor man har måttet tage sig sammen, beskytte sig eller tilbageholde sine følelser. Spændingerne bliver til en vane - en indgroet, selvfølgelig del af kroppen – og bestemmer i al ubemærkethed over vores måde at reagere og handle på.

Spændte muskler stjæler kraft og energi.

Du kan føle dig træt uden grund. Dine bevægelser og dit åndedræt kan blive hæmmet, og du kan have smerter.

Blid massage for krop og sjæl

Under en behandling berører jeg med mine hænder de spændte muskler i kroppen, så du bliver bevidst om spændingerne. Det giver mulighed for fysisk og mentalt at give slip på vanemæssige spændinger og gamle adfærdsmønstre, som du ikke længere har brug for.

Dette kan skabe forandringer i dit liv.

Når musklerne afspændes, får du større frihed og livskvalitet. Dine kroniske muskelsmerter aftager eller forsvinder måske helt. Din vejrtrækning bliver friere og trætheden aftager. Behandlingen vil give bedre kontakt til egne følelser og behov og mulighed for at leve i større overensstemmelse med dig selv. Du får større frihed og livskvalitet.

Kort sagt: Du får flere ressourcer til rådighed

En behandling fortsætter efter du er gået hjem. Der er sat en proces i gang. Følelserne og indsigten kan derfor komme mellem behandlingerne.

Mere information om Rosenmetoden – Se under menupunktet ’LITTERATUR & LINKS’