EN BEHANDLING

 

Den første aftale vil typisk starte med en kort samtale om, hvad der har fået klienten til at ønske en Rosen-behandling og hvad klienten ønsker at opnå.

 

Under behandlingen ligger klienten under et tæppe på en briks. Behandlingen starter med at klienten ligger på maven og senere i forløbet på ryggen. Terapeuten søger efter spændinger i kroppen, og ser og mærker hvor muskler og vejrtrækning foregår frit og hvor det tilbageholdes. Hænderne "synker ind" i musklerne til de spændte områder så klienten selv bliver opmærksom på spændingen.

 

Evt. siger terapeuten nogle få ord, og der vil ofte komme et ubevidst svar fra kroppen, som klienten bliver gjort opmærksom på. Svaret kan f.eks. være en ændring i muskelspændingen eller vejrtrækningen eller der kan komme følelsmæssige reaktioner. Spændinger er fortrængte følelser, og det kan føles befriende efterhånden som spændingerne slipper, og der kommer et mere frit flow i kroppen.

 

Efter behandlingens afslutning ligger klienten nogle få minutter under tæppet.

 

En rosenterapeut har tavshedspligt

Der kan komme stærke følelser op under en behandling, og man kan tale om ting, som er meget private. Uanset hvad der måtte komme frem under en behandling er det vigtigt, at man kan føle sig tryg ved, at det bliver mellem klient og terapeut. Alle Rosenterapeuter har tavshedspligt.